Warszawa, Hotel Belwederski, 28 lipca 2015 roku (wtorek)

Prowadzenie: dr Tomasz Białek – praktyk, podpułkownik rezerwy, w przeszłości zajmował stanowisko dyrektora departamentu ochrony w Centralnym Biurze Antykorupcyjnym, gdzie był odpowiedzialny m.in. za pion informatyczny; autor publikacji w prasie specjalistycznej, prelegent na licznych konferencjach, ceniony za praktyczne podejście do zagadnień ochrony informacji.

Zabezpieczenia fizyczne sieci informatycznej, skomplikowane hasła i procedury bezpieczeństwa to nie wszystko. Praktyka pokazuje, że nawet najbardziej zaawansowane rozwiązania bezpieczeństwa IT nie chronią firm i urzędów przed wyciekiem danych osobowych, dokumentów niejawnych lub strategicznych danych biznesowych. Okazuje się, że najsłabszym elementem systemów bezpieczeństwa jest czynnik ludzki.

Z badania „Global Corporate IT Security Risks” wynika, że w minionym roku aż 87% organizacji

w Europie Wschodniej doświadczyło wewnętrznego incydentu naruszenia bezpieczeństwa informacji, który spowodował utratę poufnych danych. Jak więc działać, aby dane przetwarzane w naszej organizacji były bezpieczne?

Odpowiedź na to pytanie padnie podczas praktycznego szkolenia, w trakcie którego omówione zostaną takie formy i metody pozyskiwania informacji jak biały wywiad, obserwacja, wywiad środowiskowy i techniki specjalne. Przedstawione zostaną procedury weryfikacji osób oraz szczegółowo przeanalizowane działania profilaktyki ochronnej, weryfikacji informacji o zagrożeniach i procedury reagowania na incydenty bezpieczeństwa.

Ważnym elementem szkolenia będzie część poświęcona studiom przypadków i współpracy

z podmiotami zewnętrznymi w sytuacji wystąpienia zagrożenia.

Szkolenie odbędzie się 28 lipca 2015 roku (wtorek) w centrum Warszawy, w sali konferencyjnej Hotelu Belwederskiego przy ul. Sulkiewicza 11. Warunkiem uczestnictwa jest dokonanie wpłaty na konto organizatora szkolenia oraz przesłanie karty zgłoszenia na numer faksu (+71) 798 48 48. W razie wątpliwości pozostajemy do Państwa dyspozycji pod numerem telefonu: (+71) 798 48 40.

Koszt uczestnictwa 1 osoby w szkoleniu wynosi 690 zł i obejmuje koszt materiałów oraz poczęstunek. Przy zgłoszeniach na szkolenie nadesłanych po dniu 21 lipca 2015 roku koszt uczestnictwa jednej osoby wynosi 890 zł. Liczba miejsc ograniczona. Do podanych cen nie doliczamy podatku VAT w przypadku podpisania oświadczenia, tzn. kiedy uczestnictwo w szkoleniu jest finansowane w co najmniej 70% ze środków publicznych. W przeciwnym razie do powyższych cen zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%.